clinical research, klinisch onderzoek

Klinisch Onderzoek

Klinisch onderzoek is belangrijk bij de ontdekking van nieuwe behandelmethoden. Een klinisch onderzoek oftewel een klinische proef stelt vast of een medicijn effectief en veilig is voor de markt. Medische kennis over het desbetreffende medicijn wordt opgedaan door directe en indirecte (bloed- en weefsel afnames) interactie met de gebruikers van het medicijn. Door de digitalisering kan er steeds meer data online worden verzameld, daardoor is een klinische onderzoek specialist in staat om met meer patiënt specifieke informatie betere behandelplannen te ontwikkelen. Dankzij klinisch onderzoek kunnen bepaalde aandoeningen worden gediagnosticeerd, behandeld worden en worden verhinderd in de toekomst.

Klinische proeven

Een klinische proef is een soort klinisch onderzoek welke ontwikkeld is om een antwoord te krijgen op een specifieke vraag, die door experimenten beantwoord wordt. Deze experimenten zijn gerelateerd aan mogelijke nieuwe behandelingen of manieren om bestaande behandelingen anders uit te voeren. Een klinische proef is een lang en zorgvuldig proces waar de veiligheid en effectiviteit van een nieuw medicijn wordt bepaald. Dit proces bestaat uit verschillende fases:

Institutional Review Board

Voordat de klinische proef kan beginnen moet het Institutional Review Board (IRB) de proef goedkeuren. De klinische proef moet aan veel wetenschappelijke eisen voldoen om überhaupt overwogen te worden door het IRB. Het IRB houdt de proeven zowel voor de start als tijdens de proef in de gaten, dit zorgt ervoor dat op alle momenten aan de eisen wordt voldaan. Deze criteria bestaan om de veiligheid van de patiënten te verzekeren. De goedkeuring om naar de volgende fase te gaan, is afhankelijk van het succes van de fase.

Fase I klinische proef

Een klinische proef die zich in de eerste fase bevindt, heeft een relatief kleine steekproef. Het belangrijkste doel van de eerste fase is om erachter te komen of de nieuwe medicatie veilig is voor de patiënten en wat de mogelijke ongewenste bijwerken zouden kunnen zijn. Daarnaast wordt er onderzocht wat de meest effectieve manier van toedienen is (oraal of via een injectie). De effectiviteit van het medicijn is niet de focus in deze fase van de klinische proef.

Fase II klinische proef

Als de eerste fase van de klinische proef bewijst dat het medicijn veilig is voor gebruik kan de tweede fase starten. In deze fase wordt de effectiviteit van het nieuwe medicijn op de aandoening in kwestie getest. Vergeleken met de klinische proef in fase I is de steekproef groter. Als de aandoening in kwestie zich in verschillende vormen voor kan doen, wordt in deze fase de focus gelegd op één specifieke vorm van de aandoening. Daarnaast wordt er in deze fase gespecificeerd wat de dosis van elke deelnemer wordt.

Fase III klinische proef

De laatste fase van de klinische proef wordt vooral uitgevoerd in ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en klinieken, die zich over een groot gebied verspreiden. Aangezien deze fase een grote hoeveelheid deelnemers kent, zijn er andere protocollen vergeleken met de andere fases. Om als nieuwe deelnemer mee te kunnen doen in deze fase van de klinische proef is het van belang dat de deelnemers fysiek onderzocht worden, hun medische geschiedenis bekend maken en toestemmingsformulieren tekenen. Wanneer de deelnemers geaccepteerd zijn, worden zij in twee verschillende groepen verdeeld. De eerste groep zal het nieuwe medicijn gebruiken en de tweede groep zal het standaard medicijn voor de desbetreffende aandoening gebruiken. De resultaten tussen de verschillende groepen zullen worden vergeleken, er kan geconcludeerd worden of het nieuwe medicijn betere uitkomsten levert dan het standaard medicijn.

QTC Recruitment en klinisch onderzoek

QTC Recruitment vult actief verschillende posities op het gebied van klinisch onderzoek voor medical devices, farmaceutische en klinische onderzoek organisaties in de life sciences industrie. Voorbeelden van posities zijn: een biostatisticus, die data analyseert en bepaalt wat de oorzaak of het probleem is die levende organismen beïnvloedt, een data manager, die de ontwikkeling en het gebruik van datasystemen overziet. Daarnaast klinisch project managers, deze managers plannen en beheren alle aspecten van een klinische proef, en voor klinisch onderzoek associates (CRA’s), die de klinische proeven uitvoeren. Andere voorbeelden zijn functies voor clinical safety specialists en statistische programmeurs. Een clinical safety specialist is verantwoordelijk voor de algemene veiligheid van de klinische proeven. Een statistisch programmeur speelt een grote rol in alle programmering die nodig is voor de analyse en rapportage van een klinisch onderzoek.

Solliciteer hier

Laat uw sollicitatie achter door te drukken op de onderstaande knop

Solliciteren 

 

Open chat