Search Proposal QTC Recruitment

Search Proposal

 

Geachte heer/mevrouw,

Bedankt dat je ons de mogelijkheid hebt geboden om de search voor de positie … te bespreken.

 

Situatie

Omschrijving van de reden(en) waarom de positie beschikbaar is en ingevuld moet worden.

 

Wat is er al gedaan?

Alle activiteiten die tot nu toe zijn ondernomen om de positie te promoten of in te vullen.

 

Positie

We zijn op zoek naar een kandidaat met de vaardigheden die zijn aangedragen door onze opdrachtgever, zoals:

 • Vereiste opleiding
 • Werkervaring
 • Hard skill 1
 • Hard skill 2
 • Hard skill 3
 • Soft skill 1
 • Soft skill 2
 • Soft skill 3

 

Hoogachtend,

QTC Recruitment

 

Search Proposal

Wij bieden een persoonlijk search proposal aan iedere opdrachtgever die bij ons een retainer tekent. QTC Recruitment kan 100% succesgarantie bieden voor elke retained search die we doen. Een retained search betekent dat een er een aanbetaling wordt gedaan voordat wij starten met onze search proposal. De voordelen hiervan zijn dat jij als opdrachtgever een garantie van 100% krijgt dat wij ten minste drie relevante kandidaten aanleveren, die jij wilt interviewen voor de positie, binnen de afgesproken tijdsperiode tegen een concurrerend tarief. Als dit ons niet lukt, ontvang jij de aanbetaling terug. Wij noemen dit een service van wereldklasse!

 

Overzicht van ons search proposal

Wij geven een compleet overzicht van alle relevante organisaties in het doelgebied en stellen een lijst van potentiële kandidaten op. Daarnaast bevat ons search proposal een compleet interview schema en een bepaling van de nummer één kandidaat.

Projectplan: Tijdschema

Om succesvol te zijn in onze search is het cruciaal om een gestructureerd tijdschema te hebben. Dit kan beide partijen een tijd-efficiënte search garanderen.

Wij stellen (bijvoorbeeld) het volgende schema voor:

 • Donderdag 24 augustus tot vrijdag 25 augustus (vooronderzoek): Toewijzen van een team (onderzoeks- en headhunt team) en het geven van een korte instructie aan het team. Onze opdrachtgever zal antwoorden geven op vragen voor ons persoonlijke matching algoritme.
 • Maandag 28 augustus tot en met maandag 11 september: Het verzamelen van namen. Totale toegewezen tijd is tien werkdagen. Deze fase zal als volgt worden opgedeeld:
  • Het identificeren van relevante kandidaten bij iedere concurrent of nauw verwante organisaties.
  • Het profileren van elke potentiële kandidaat.
  • Indien nodig, het headhunten van kandidaten en daarbij hun motivatie en betrokkenheid begrijpen en het verzamelen van up-to-date CV’s.
 • Dinsdag 12 september: Update meeting (face-to-face/per telefoon/Skype) om de geselecteerde kandidaten te bespreken. Op dit punt zijn de life sciences en gerelateerde markten in kaart gebracht en wordt er een korte lijst voor het interview-proces gepresenteerd.
 • Donderdag 14 en vrijdag 15 september: Eerste fase van interviews zal beginnen.
 • Woensdag 20 en donderdag 21 september: De tweede fase van het interview-proces zal beginnen.
 • Vrijdag 22 september: Assessment van de nummer één kandidaat.
 • Baanaanbieding op dinsdag 26 september.
 • Na het zoekproces: Blijf in contact met de geselecteerde kandidaat in de tussenperiode, zorg ervoor dat hij/zij ‘warm’ wordt gehouden tot de startdatum, zodat de aanstaande werknemer niet wordt gepord voor een andere mogelijkheid.
 • Voor de startdatum: Een face-to-face meeting om het algemene proces te bespreken.
 • Startdatum is 1 november of december, afhankelijk van het opzegtermijn van de kandidaat.

 

Klik hier om meer te lezen over ons financiële voorstel.

Neem contact met ons op

Weten wat QTC Recruitment voor jou kan doen? Neem contact met ons op.

 

Contact 

 

Open chat