Executive Management, Uitvoerend Management

Management

Over het algemeen beschikt elke grote organisatie over een uitvoerend management die wordt aangestuurd door de raad van bestuur en aandeelhouders. Het management vertaalt het algemene beleid naar concrete doelen en strategieën en is verantwoordelijk voor het succes of falen van de organisatie. QTC Recruitment is werkzaam in de life sciences industrie. Binnen deze industrie zijn veel verschillende sectoren met ieder andere uitdagingen voor het management.

Management in de biotechnologie

De grootste uitdaging voor het management in de biotechnologie is het bevorderen van de overgang van wetenschappelijk georiënteerd denken naar commercieel georiënteerd denken. Dit onder druk van beleggers, medische opinieleiders en autoriteiten. Daarnaast is het in de biotech industrie nodig om managers te hebben met veel verschillende kwaliteiten. Het hebben van managers met de juiste kwaliteiten in een organisatie wordt een belangrijke indicator voor toekomstig succes, voor zowel kleine als grote biotechnologie organisaties.

Management uitdagingen in de farmacie

De farmaceutische sector bevindt zich in een overgangsfase. De uitdagingen in deze sector kunnen dan ook overweldigend zijn. Er is een constante stroom van kapitaal, opkomende technologieën en patentverliezen die verstoringen veroorzaken. Gepersonaliseerde medicijnen, druk van regelgeving, digitale gezondheid, integraties en het verliezen van exclusiviteit zijn hier gevolgen van. Het management moet dit aanpakken om marktaandeel te behouden of te krijgen, talent te behouden en een goede concurrentie positie te verzekeren. QTC Recruitment werkt met opdrachtgevers samen om deze veranderingen in management succesvol aan te pakken.

Medical devices organisaties en management uitdagingen

De medical devices industrie heeft een snelle groei en grote winst periode gekend. Voor het management zal nu een zwaardere periode aanbreken met vele innovaties en aangescherpte wet- en regelgeving. Dit vereist dat organisaties innovatieve strategieën moeten ontwikkelen om patiënt gedreven oplossingen te leveren die naast de genezing van een patiënt ook een economische propositie moet hebben (verminderende gezondheidszorg kosten). De managers die afgelopen periode medical devices organisaties geleid hebben in de groei- en winstgevende periode hebben niet per definitie de vereiste vaardigheden om succesvol te blijven in de veranderende markt.

Management in de food (sciences)

De gevolgen van klimaatveranderingen hebben grote invloed op de voedselvoorziening, waardoor de uitdagingen voor management in de food (sciences) industrie enorm zijn. Natuurlijke bronnen raken uitgeput en de wereldbevolking groeit. Dit resulteert in vraag naar innovatie- en milieuvriendelijke teelsystemen om aan de vraag naar voedsel te kunnen blijven voldoen. QTC Recruitment helpt met het adviseren van organisaties om managers in te huren die groei strategieën stimuleren en de algemene efficiëntie in de voedselketen kunnen verbeteren om deze uitdagingen aan te kunnen gaan.

QTC Recruitment en management

Regelmatig vult QTC Recruitment management posities in voor deze en andere verschillende sectoren van de life sciences industrie. Belangrijk hierbij is de kennis over de vaardigheden die de manager voor een betreffende sector moet hebben. Voorbeelden van functies zijn een chief operations officer die de algemene activiteiten en procedures van de organisatie overziet en de operationeel directeur die ervoor zorgt dat de werk omgeving en de processen goed afgestemd zijn met de visie van de organisatie. Daarnaast worden er ook fabrieksmanagers geplaatst door QTC Recruitment. De fabrieksmanagers overzien alle activiteiten binnen een fabriek, deze activiteiten kunnen variëren van productie en fabricage tot het verzekeren van goed uitgevoerd beleid binnen de fabriek. Ten slotte programmamanagers die bieden begeleiding aan team en project managers en promoten door middel van deze begeleiding de juiste bedrijfscultuur aan de werknemers.

Solliciteer hier

Laat uw sollicitatie achter door te drukken op de onderstaande knop

Solliciteren 

 

Open chat