QTC RECRUITMENT EN:

Staff binnen de Life Science industrie

Er is ontzettend veel vraag naar hoog opgeleid en goed gekwalificeerd personeel in de Life Science industrie. Het behouden en het werven van professionals is juist in Life Science belangrijk want de professionals maken hierin het verschil.

QTC logo icon LIFE SCIENCE STAFF

Staff binnen de Life Science industrie

De rol van professionals op stafafdelingen, van stafmedewerkers, wordt vaak over het hoofd gezien. Zonder sterke stafafdelingen kan een Life Science organisatie zich nooit optimaal ontwikkelen. Vanuit die filosofie richt QTC Recruitment zich speciaal met de divisie QTC Life Science Staff op deze professionals. De divisie bemiddelt ‘staffunctionarissen’ zowel in de Benelux als in de Nordics.

Stafafdeling is een verzamelnaam voor alle afdelingen die op organisatieniveau als bedrijfsonderdeel, werk verrichten voor de operationele afdelingen. Denk bij stafafdelingen bijvoorbeeld aan: HR, Finance, IT, Legal of Inkoop. Stafafdelingen, en de professionals die hier werkzaam zijn, zijn ontzettend belangrijk. In elke fase waarin een onderneming zich bevindt.

QTC logo icon LIFE SCIENCE STAFF

Veranderingen op de stafafdelingen

En, net als op operationele afdelingen, gebeurt en verandert er veel in de manier van werken van de professionals. Denk aan de manier hoe er met ‘werk in zijn algemeenheid’ wordt omgegaan, aan de inrichting van de juiste IT-infrastructuur, het inkopen van schaarse goederen of aan het inregelen van belasting- of het financiële model van een Life Science organisatie.

Specifieke werkzaamheden waar de Life Science industrie met een eigen dynamiek mee te maken heeft. Stafafdelingen en de professionals die op deze afdelingen werken, moeten hun werkzaamheden hier op inrichten, mee blijven innoveren en hierin soms zelfs het voortouw in nemen. Het proces of het systeem dat hier in een rol speelt, is uiterst belangrijk.

QTC logo icon LIFE SCIENCE STAFF, THE SPECIALISTS

QTC Recruitment en de Life Science industrie

Tegenwoordig is het doorslaggevend welke specifieke professionals een organisatie aantrekt. Want klassieke organisatie-modellen worden herzien, legacy-systemen worden cloud based, in organisaties die op een ‘Cash Burn’ manier werken en ingericht zijn. Dit vereist speciale kennis, kunde en kwaliteiten van deze professionals.

De divisie QTC Life Science Staff heeft het dan ook bewust over professionals die op stafafdelingen werken. QTC Life Science Staff staat organisaties bij in het zoeken van deze gekwalificeerde professionals die deze ontwikkelingen begrijpen én helpt gespecialiseerde professionals bij het vinden van die werkgever die deze werkwijze hanteert en waar zij hun expertise optimaal kunnen inzetten.

CREATING VALUE IN LIFE SCIENCE

is creating value in Life Science Staff!

Onze specialismen:

  • C-level executives
  • Finance
  • Human Resources
  • Intellectual Property
  • IT Operations
  • Management
  • Procurement
  • Sales & Marketing

QTC logo icon PROFESSIONAL

Vind jouw baan

Wij hechten veel waarde aan het samen verbeteren van de Life Science industrie en zijn dan ook trots op de unieke samenwerkingen die wij zijn gestart met grote en kleine bedrijven. Elke medewerker in onze organisatie heeft, ieder op een eigen manier, een passie voor de Life Science industrie en staat op een directe en integere manier organisaties en professionals bij, bij hun ontwikkeling en groei. Wil je weten hoe wij jou hierbij kunnen helpen?

Klik als Staff professional in de Life Science industrie hier als je een (nieuwe) stap in je carrière wilt maken:

QTC logo icon WERKGEVER

Vind jouw professional

Als je als organisatie in de Life Science industrie op zoek bent naar Staff professionals, zowel voor de lange als de korte termijn, kijk dan hoe wij je kunnen helpen en:

QTC logo icon ACTUEEL NIEUWS

Over ontwikkelingen in de Life Science Industrie

De Life Science industrie is een van de meest dynamische industrieën die er zijn.

Het zijn met name de hoog gekwalificeerde specialisten die hier een bijdrage aan leveren. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van beide en klik hier:

QTC Logo