Visual header image

Privacybeleid

Gegevensbescherming en privacybeleid

QTC Recruitment zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar online diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze websites. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die je via onze website www.qtcrecruitment.com of www.qtcrecruitment.nl (“de QTC Recruitment website”) verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij je horen, zoals je naam, geboortedatum en contactgegevens. Wij verwerken en gebruiken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beveiliging gegevens

QTC Recruitment heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan een informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

Gegevensverzameling en -gebruik

Jouw persoonsgegevens, waaronder je naam, e-mailadres en CV worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. Om passende vacatures bij jouw profiel te vinden, zodat wij jou functies kunnen aanbieden die het best bij je past;
  2. Om je op de hoogte te houden van de diensten van QTC Recruitment en nieuws en ontwikkelingen op jouw vakgebied;
  3. Om je bij het inloggen een website op maat aan te bieden, zodat je altijd relevante informatie te zien krijgt; en/of
  4. Om salarisoverzichten en andere overzichten van onze kandidaten samen te stellen.

Openbaarmaking van jouw gegevens

Wij delen je gegevens binnen de QTC Recruitment indien nodig om voor jouw juiste baan te vinden.

Het is mogelijk dat de eigendomsstructuur van QTC Recruitment wijzigt. In dat geval kunnen wij de door ons over je aangehouden gegevens delen met de nieuwe eigenaars van het bedrijf en hun adviseurs. Je ontvangt daarvan een kennisgeving.

Jouw CV en gerelateerde gegevens kunnen naar potentiële werkgevers worden verstuurd. Deze werkgevers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gesitueerd zijn.

Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij jouw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties. Wij behouden ons tevens het recht voor om je gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen wanneer wij bepaalde aspecten van onze wervingsdiensten uitbesteden aan derden. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als QTC Recruitment.

Vacatureberichten

Je kunt je abonneren op vacaturemeldingen per e-mail. Daarvoor dien je aan ons jouw e-mailadres te verstrekken. Wij gebruiken je e-mailadres om je via vacaturemeldingen op de hoogte te houden van de nieuwste vacatures en/of nieuws in jouw vakgebied.

Wanneer je besluit dat je deze informatie niet meer wenst te ontvangen, dan kunt je dit kenbaar maken via een e-mail te sturen naar info@qtcrecruitment.com.

Curriculum vitae (“CV”)

Wij bieden je de mogelijkheid om via deze website jouw CV op te sturen. Je kan dit doen door te reageren op een specifieke geadverteerde vacature of voor raadpleging door onze consultants wanneer vacatures zich voordoen. Hoewel jouw CV online wordt opgeslagen is deze alleen toegankelijk voor de consultants van QTC Recruitment die zowel binnen als buiten de Europese Unie werkzaam zijn.

Je CV wordt rechtstreeks per e-mail verzonden naar onze consultants die jouw gegevens controleren en invoeren in onze centrale in-house database. Deze database, waarin al je gegevens worden opgeslagen, is toegankelijk voor onze consultants in alle kantoren van de QTC Recruitment B.V., zowel binnen als buiten de Europese Unie.

Je kunt je CV updaten wanneer je maar wilt door simpelweg de procedure voor het insturen van een nieuw CV te herhalen. Je vorige CV wordt dan automatisch vervangen.

Gegevens website bezoekers

Wij verzamelen gegevens en statistieken van alle bezoekers van deze website en de andere websites van QTC Recruitment over de hele wereld, bijvoorbeeld om te controleren welke websites het meest worden bezocht en van welke diensten het vaakst gebruik wordt gemaakt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in geaggregeerde vorm. Op basis daarvan kunnen wij onze websites zo gebruikersvriendelijk mogelijk maken en onze online diensten voortdurend verbeteren, zodat wij bezoekers een optimale gebruikerservaring kunnen bieden. Ook publiceren wij een deel van deze gegevens op de websites van QTC Recruitment.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. Op de www.qtcrecruitment.com en www.qtcrecruitment.nl website worden cookies gebruikt om jouw inloggegevens te onthouden, om het internetverkeer te volgen zonder identificatie van individuele gebruikers en om sessie informatie op te slaan, zoals de gegevens van jouw laatste zoekopdracht (deze gegevens worden gewist zodra je de browser afsluit). In de meeste browsers kun je het accepteren van cookies uitschakelen. In het help menu van je browser wordt uitgelegd hoe je daarbij te werk moet gaan. Wij wijzen je er echter op dat het niet accepteren van cookies bepaalde beperkingen in het gebruik van onze website met zich meebrengt.

Toegang tot je gegevens

Je bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over je worden aangehouden. Voor het opvragen van je gegevens kun je contact opnemen via info@qtcrecruitment.com. Je hebt tevens het recht om QTC Recruitment op te dragen jouw gegevens te wijzigen, niet langer te gebruiken of te verwijderen.

Andere websites

Wij wijzen je erop dat klikken op advertentie links of banners tot gevolg kunnen hebben dat je naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van QTC Recruitment. Je dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacybeleid te raadplegen, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor, en geen zeggenschap hebben over, de gegevensverzameling op deze websites.

Informatieoverdracht via het internet

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderken je dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart je zich hiermee akkoord.

Wijzigingen van ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde door QTC Recruitment worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat je altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer je vragen of opmerkingen heeft over de online privacybescherming van QTC Recruitment dan kunt je ons te allen tijde e-mailen op info@qtcrecruitment.com of ons plaatselijke kantoor bellen om jouw vragen of opmerkingen voor te leggen aan een van onze deskundigen.

Gelijke kansen

QTC Recruitment is een werkgever die zich inzet voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen via e-mail.

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met:

QTC Benelux B.V.

+31(0)23-7548660

info@qtcrecruitment.com